RESULTATS ACADÈMICS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

El Departament d’Ensenyament, des de fa aproximadament uns vuit anys, ve realitzant en el mes de maig una sèrie de proves anomenades de nivell o de competències bàsiques als alumnes de 6è curs de primària. Des del principi de la realització de les mateixes, el nostre centre sempre ha destacat pels resultats obtinguts. En totes les convocatòries hem quedat entre el nivell mitjà- alt de Catalunya en totes les àrees avaluades: matemàtiques, llengua catalana, llengua castellana i llengua anglesa. Resultats que ens animen a continuar amb la nostra línia pedagògica . També dins d’aquest apartat destacar que dins de les puntuacions que el Departament dota als centres concertats, d’un màxim de quatre punts, la nostra escola compta amb un total de quatre punts, factor que també ens anima a continuar treballant en aquesta línia començada