HISTORIA NUESTRO CENTRO

HISTÒRIA DEL NOSTRE CENTRE

 

L’arribada de les germanes a Sentmenat, es remunta a l’any 1950. A través de nombroses peticions al capellà del poble, de que seria necessària la creació d’una casa-bressol, que és com antigament es coneixien les escoles bressol, fa que aquest es posi en contacte amb el bisbat que a la seva vegada es posa en contacte amb les germanes que ja estaven instal.lades a Sta.Perpètua de Mogoda des de l’any 1915 i així al mes de setembre de 1050 comença la tasca “ Corazonista”  en el nostre poble.

Al principi únicament es feien càrrec de nadons i de nens petits amb el temps i la demanda s’amplien les aules  a classes de nens i nenes fins als 8 anys els nens i fins als 14 les nenes.

Durant tots aquests anys el centre s’ha anat adaptant a les diferents etapes educatives i reformes successives produïdes dins de l’àmbit educatiu. Primer amb els estudis de comerç per a les noies, més tard amb l’E.G.B., mixta per arribar a l’actualitat amb totes les etapes d’educació infantil i educació primària.

El nostre centre consta de dos edificis , el primer o original, que en un principi estava destinat a ser una fàbrica tèxtil, però que va acabar convertit en escola. En aquesta primera etapa fins a la Guerra Civil, l’escola va ser portada per les Germanes Terciaries Franciscanes. Després d’un període d’absència d’activitat, és en aquest any de 1950 quan s’encarreguen les germanes corazonistas i fins al ‘actualitat.

A l’any 1974, es construeix el conegut com “ escola nova” en el que es fixa la residència de les germanes així com les aules d’educació infantil II . En aquest edifici es troben també les instal.lacions del menjador i de la capella.

A l’any 1992, es procedeix a la remodelació total de l’edifici de primària, adaptant-lo als temps i a la nova etapa de primària.

Així successivament , realitzant les reformes necessàries sempre amb un únic objectiu, el d’oferir el millor servei a les famílies i als alumnes.