CASAL D´ESTIU

L’AMPA, en col.laboració amb l’escola i a través d’una entitat de lleure, organitza durant el mes de Juliol, un casal d’estiu per a l’alumnat des de P-3 fins a 6è de primària. En aquest casal es fan activitats de lleure lligades amb centres d’interès que són atractius pels alumnes i fomenten els valors i aprenentatges treballats a l’escola durant el curs.