eevv3

ESCOLA VERDA

Un dels nostres objectius és treballar per aconseguir ser una escola sostenible. Intentem reduir l’impacte ambiental i conscienciar l’alumnat. Ens basem en els 3 pilars de la sostenibilitat:

Reduir:

 • La majoria de comunicacions es fan a través del correu electrònic i de les xarxes socials en lloc del paper.
 • Fotocopiem per les dues cares sempre que sigui possible.
 • Utilitzem carmanyoles i boc & rolls per portar l’esmorzar a l’escola.
 • Utilitzem pitets i tovallons de roba.
 • Sensibilitzem als alumnes per evitar el malbaratament de la llum i l’aigua.


Reutilitzar:

 • Socialitzem la majoria de llibres a Primària.
 • Disposem a totes les aules d’una safata verda per reutilitzar paper ja usat per esborranys.
 • Fem algunes de les manualitats i decoracions d’aula reutilitzant materials.
 • Aprofitem els materials que comprem i els donem un bon ús per tal que tinguin una vida més llarga.


Reciclar:

 • Disposem a totes les aules i espais de l’escola de contenidors de paper, orgànic, plàstic i rebuig.
 • Tenim contenidors de piles a les portes de l’escola.


D’altra banda, participem en diferents projectes:

 • L’hort a l’escola: treballat com un eix transversal dins del currículum.
 • Apilo 12: recollida de piles i bateries.
 • Campanya d’alimentació saludable:
  • Realització de tallers a l’escola per part de la Diputació.
  • Campanya de fruita, hortalisses i llet a l’escola.
  • Dimecres “Dia de la fruita”.