interioridad_8

INTERIORITAT

Aquesta paraula com tots sabem fa referència a allò més profund de l’ésser humà. Per tant ens vol ensenyar a que entenem la vida i tot allò que ens envola des del nostre interior.

Per a poder arribar a aquest estat, s’ha de tenir experiència en el silenci, la reflexió, saber utilitzar la imaginació, etc...

Dins del marc de la comprensió educativa de la Teoria de les intel.ligències múltiples de Gardner, la classe d’interioritat dóna resposta a l’educació de la intel.ligència existencial o transcendent.

Per això, mitjançant sessions setmanals es treballaran amb els alumnes els següents continguts:

- Creativitat

- Expressió simbòlica

- Consciència corporal

- Reconeixement de les emocions

- Creixement espiritual