LLAR D_INFANTS

La Nostra Escola

PRESENTACIÓ

L’Escola Bressol Sol-Solet, de caràcter privat, és una escola familiar i acollidora, d’una sola línia, per a infants de 0 a 3 anys, que forma part de l’oferta educativa del Col·legi Nostra Senyora del Pilar de Sentmenat.

Una escola oberta que respecta la diversitat i atén les necessitats individuals de cada infant de manera personalitzada, en estreta col·laboració amb les famílies.

Amb una proposta educativa que contempla els interessos i els diferents moments maduratius. On s’entén l’infant com a ésser capaç i s’ofereixen tots els recursos necessaris per promoure el seu desenvolupament integral.

ESCOLA-FAMÍLIA

Des de l’Escola Bressol es vetlla per promoure una estreta col·laboració amb les famílies.

Durant el curs escolar, la comunicació de l’equip docent amb les famílies és diària, en les entrades i sortides.

Es realitzen entrevistes individuals i s’utilitzen eines de comunicació com l’agenda escolar i el correu electrònic.

Es fan publicacions periòdiques de l’activitat escolar a les xarxes socials i, en finalitzar el curs, es fa entrega a les famílies del recull de fotografies i vídeos elaborats durant el curs.

I amb tota la il·lusió es comparteix amb les famílies la celebració de dates assenyalades (Nadal, Final de curs...).

ELS ESPAIS

L’Escola Bressol disposa de:

 • Entrada pròpia i distribuïdor on deixar cotxets i objectes personals.
 • 3 aules: Lactants, 1-2 anys i 2-3 anys.
 • Lavabos adaptats.
 • Espai de biberoneria i preparació d’aliments.
 • Aula polivalent.
 • 2 patis.

Proposta Educativa

MÈTODE DE TREBALL

Amb l’objectiu d’establir una línia pedagògica de continuïtat, tenint present les característiques pròpies del centre, les noves tendències i l’actual sistema educatiu, a l’Escola Bressol, es comença a treballar a partir de Centres d’Interès. L’equip docent, contemplant les característiques i els continguts propis de l’etapa, selecciona diversos temes de treball on s’ofereixen propostes de descoberta, manipulació i experimentació, on l’infant aprèn a través del joc, la literatura i la música.

Unes propostes riques en estímuls que fomenten la curiositat, la creativitat i la iniciativa, amb l’objectiu de promoure un aprenentatge significatiu.

A través de l’experimentació, els infants s’inicien en l’observació dels fenòmens que els envolten, descobreixen les característiques dels diferents materials, experimenten sensacions i descobreixen les possibilitats dels seus sentits.

Una metodologia de treball que també inclou propostes que acosten els infants a la tradició popular a partir de contes clàssics i de la celebració de festes tradicionals.

HÀBITS I RUTINES

Aprendre hàbits i rutines permet als infants integrar-se en el món que els envolta, adquirir autonomia, seguretat i responsabilitat.

L’escola té com a objectiu assegurar que tots els moments del quotidià esdevinguin de qualitat per promoure l’adquisició d’hàbits de convivència i valors, d’higiene, d’alimentació, de descans i de treball.

COMUNICACIÓ I LLENGUATGES

Aprendre a comunicar-se és essencial.

Des d’un clima afectiu que transmeti seguretat i, atenent els diferents moments maduratius, es promou que els infants explorin i utilitzin diferents llenguatges: verbal, corporal, plàstic, musical i matemàtic.

Adquirir estratègies de comunicació permet als infants reforçar el seu grau d’autonomia, establir relacions entre iguals i amb els adults, aprendre a controlar el propi cos, explorar sensacions i percepcions i començar a desenvolupar el pensament lògic.

MOTRICITAT

El desenvolupament motor és considerat la base central del desenvolupament infantil.

Des de l’Escola Bressol, es promouen activitats d’adquisició i perfeccionament de la motricitat fina i gruixuda.

La motricitat fina es treballa a partir de propostes concretes que impliquen moviments precisos dels músculs de la cara, mans i peus, que possibiliten la coordinació òcul-manual.

I la motricitat gruixuda, que inclou moviments musculars de cames, braços, cap, abdomen i esquena, es treballa a partir de sessions setmanals amb l’especialista d’Educació Física del centre.

SORTIDES

Durant el curs escolar es realitzen sortides per conèixer comerços i espais del poble, es programen sortides a la Biblioteca Municipal per realitzar tallers de contes i, en finalitzar el curs, es realitza una sortida per visitar una granja escolar.

Una proposta que complementa el mètode de treball amb l’objectiu d’acostar els infants a l’entorn més immediat.

Mirant el Futur

NOVES TECNOLOGIES

Amb l’objectiu d’adaptar-nos a una realitat en costant canvi en l’àmbit tecnològic, a l’Escola Bressol s’incorpora l’ús de les noves tecnologies a través de pissarres digitals.

Aquesta eina complementa la proposta educativa buscant l’equilibri entre la innovació i la tradició pedagògica.

Una proposta que pretén despertar la curiositat i la participació dels infants en activitats interactives on, a través del joc, adquireixin competències digitals que esdevindran imprescindibles en el futur de la seva educació.

ANGLÈS

Amb l’objectiu de promoure l’aprenentatge d’una llengua estrangera, a l’Escola Bressol s’introdueix l’ús de l’anglès.

Una proposta on a partir de jocs, cançons i danses, es pretén acostar aquesta llengua als infants, tenint present que en aquestes edats tenen una gran capacitat d’aprenentatge i reaccionen favorablement als estímuls lingüístics que els envolten.

Setmanalment, es realitzen activitats en anglès i, durant el curs escolar, es participa en activitats que s’organitzen a nivell d’escola com l’English Week.

INTERIORITAT

Educar la Interioritat és acompanyar l’infant en la descoberta del seu potencial interior.

A partir de sessions de relaxació i respiració i, del treball de les emocions, es pretén afavorir l’autoconeixement i proporcionar als infants estratègies per a identificar i gestionar els propis sentiments, aprendre a controlar els impulsos emocionals, fomentar l’autoestima i l’empatia.

MEDI NATURAL

Els constants canvis climàtics en la realitat que ens envolta fa prendre consciència de la necessitat de tenir cura de l’entorn.

A nivell de centre, l’objectiu és esdevenir una escola sostenible per això, des de la Llar d’Infants, es proposen activitats que acosten els infants a la natura i es comença a treballar el reciclatge de residus.

Una proposta que pretén que els infants, des de ben petits, observin, descobreixin i participin de manera activa en activitats relacionades amb el medi natural.

Horaris i Serveis

 • Servei d’acollida matinal a partir de les 8:00 h (opcional).
 • Entrada: De les 8:45 h fins les 10:00h.
 • Sortida:
  • A les 13:00 h.
  • A les 15:00 h.
  • A les 17:00 h.
 • Servei de menjador pels alumnes que opten per l’horari fins a les 15:00 h o fins a les 17:00 h.
 • Obertura el mes de juliol amb horari fins a les 15:00 h.