TIC I TAC A L’ESCOLA

“TIC” són unes sigles que signifiquen “tècniques de la informació i la comunicació”. I d’altra banda “TAC” significa “tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement”, que seria la visió de les “TIC” que té el nostre centre. En ambdós casos són conceptes molt lligats a una educació moderna que incorpora de manera natural les noves tecnologies. A la nostra escola les “TAC” són un pilar fonamental dins la nostra inquietud de formar alumnes capacitats, amb una educació integral i preparats pels reptes d’aquest segle XXI. Posem la tecnologia al servei d’una millora en els processos d’ensenyament-aprenentatge, d’avaluació i d’organització. Les actuacions dutes a terme en aquests darrers cursos han estat les següents:

Robòtica educativa

Dins el projecte global de robòtica introduït a la nostra escola, a les etapes d’educació infantil i cicle inicial els robots protagonistes són els “blue-bot”, simpàtiques abelles programables, capaces de memoritzar fins a 40 ordres direccionals.

Són ideals per a desenvolupar el raonament lògic i ajudar a l’alumnat a construir estructures mentals. Els ajuda a ser creatius, metòdics i a desenvolupar el pensament abstracte d’una manera lúdica i motivadora, ingredients essencials per tal d’aprendre jugant, que és el que s’entén com a gamificació.

Als cicles mitjà i superior són els robots “LEGO WeDo 2.0 Education”, els responsables d’iniciar el nostre alumnat en el món de la programació. Dins la pedagogia moderna, programar els ajuda a desenvolupar el raonament lògic, el llenguatge seqüencial i el pensament computacional. Aquests dispositius augmenten la seva motivació i són una potent eina per aprendre jugant. Ens mou la il·lusió de formar alumnes creatius i competents, preparats per a una societat exigent i canviant.

“Tablets”

Al nostre centre hem introduït a infantil i cicle inicial de primària, com a metodologia complementària, la utilització de “tablets” a l’aula. Les tauletes són dispositius tàctils interactius, que no necessiten ni teclat físic ni ratolí. Són, per tant, d’ús més intuïtiu i natural, ideal per als més petits i petites. Les “tablets” potencien la motivació i l’atenció, permeten un aprenentatge més personalitzat, aporten més estimulació sensorial i ajuden a l’alumnat a ser més autònoms i creatius.

 Domini corporatiu i gsuite

L’escola disposa d’un domini web corporatiu, anomenat nspilarsentmenat.org, amb la intenció d’introduir al nostre alumnat en l’ús de les eines educatives de Google per l’aprenentatge, dins l’entorn anomenat GSUITE. Aquesta és una coneguda plataforma ja implantada en molts centres educatius, que facilita l’ensenyament/aprenentatge en un entorn virtual. Els nostres objectius són:

-Potenciar en els nostres i les nostres alumnes una competència digital cada vegada més imprescindible, i més ara si cap en aquest context de pandèmia.

-Fomentar un ús responsable d’internet.

-Integrar de manera natural les eines tecnològiques en les diferents àrees per tal d’aconseguir un aprenentatge més significatiu que afavoreixi la seva formació integral.

El punt de partida per a la utilització d’aquestes eines de GSUITE serà proporcionar a cada alumne/a, als cicles  mitjà i superior, una adreça de correu personal, que serà el seu mitjà d’accés a les eines bàsiques de la plataforma GSUITE, com ara GMAIL, DRIVE, CLASSROOM, etc, que es faran servir de manera transversal a qualsevol matèria. Totes les eines que utilitzarem seran sempre un complement per tal d’enriquir la seva formació i no tenen la intenció de substituir la resta d’eines i metodologies de l’escola.

“GSUITE FOR EDUCATION” és un entorn segur, dissenyat per a l’educació i avalat per la AEPD (Asociación Española de Protección de Datos). Així i tot, és imprescindible la conformitat dels pares i/o mares a través d’una autorització signada.

D’altra banda, l’escola adquireix CHROMEBOOKS, dispositius portàtils, dotats del sistema operatiu “chrome OS” de google, òptims per treballar amb aquestes esmentades eines educatives de google.