EDUCACIÓ INFANTIL

Així Treballem

Els alumnes d’infantil troben al nostre centre un entorn acollidor, proper i familiar. Un bon punt de partida per a un òptim desenvolupament personal. Amb aquesta base, que proporciona confiança i seguretat, estimulem el desig de “preguntar-se i voler saber” per tal que es converteixi en motor de la motivació, el descobriment i l’aprenentatge.

L'etapa infantil, per a nosaltres, contribueix a l’inici del desenvolupament emocional, afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels nostres infants.

Per assolir aquesta fita apostem per unes metodologies innovadores on es respectin els diferents ritmes d’aprenentatge i amb les quals els i les alumnes siguin més protagonistes i participin més d’allò que aprenen.

Formen part d’aquestes metodologies els projectes i el treball cooperatiu. Amb ells provoquem situacions en les quals l’alumnat es faci preguntes, participi activament, prengui decisions i elabori respostes.

Introduïm la tecnologia de manera natural en el seu procés d’aprenentatge amb la robòtica i les tablets, sempre orientats pels professors i professores.

També és fonamental al nostre centre el descobriment de la llengua anglesa i la seva incorporació natural en situacions i expressions de la seva vida quotidiana.

Un dels nostres objectius és aconseguir que els nostres alumnes adquireixen uns hàbits i unes rutines que afavoreixin la socialització i l’autonomia dels infants i que els ajudin a millorar les seves responsabilitats i les seves capacitats.

En tota l’etapa infantil també és protagonista el joc com a context ideal d’aprenentatge ja que potencia les relacions interpersonals, la imaginació, la creativitat i el llenguatge.

Considerem que, per assolir una educació integral, és indispensable la vessant humana i és per això que un altre pilar del nostre model és l’educació emocional. A través de la interioritat els nens i les nenes aprenen a controlar i regular les seves emocions. Aspecte fonamental per millorar les seves relacions interpersonals i fomentar un bon clima de convivència.

Des de ben petits conscienciem als nostres alumnes per a la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient.

Anglès

A la nostra escola, es considera esencial el contacte amb la llengua anglesa des de les primeres etapes escolars. La intenció és que l’alumne gaudeixi aprenent aquesta llengua i despertar el seu interès per al futur assoliment de la llengua anglesa.. És per això, que a l’educació infantil incloem la llengua anglesa des de P3 dins de l’horari escolar a través de jocs, cançons, rutines…

Escola Verda

Un dels nostres objectius és treballar per aconseguir ser una escola sostenible. Intentem reduir l’impacte ambiental i conscienciar l’alumnat. Ens basem en els 3 pilars de la sostenibilitat:

Reduir:

 • La majoria de comunicacions es fan a través del correu electrònic i de les xarxes socials en lloc del paper.
 • Fotocopiem per les dues cares sempre que sigui possible.
 • Utilitzem carmanyoles i boc & rolls per portar l’esmorzar a l’escola.
 • Utilitzem pitets i tovallons de roba.
 • Sensibilitzem als alumnes per evitar el malbaratament de la llum i l’aigua.

Reutilitzar:

 • Socialitzem la majoria de llibres a Primària.
 • Disposem a totes les aules d’una safata verda per reutilitzar paper ja usat per esborranys.
 • Fem algunes de les manualitats i decoracions d’aula reutilitzant materials.
 • Aprofitem els materials que comprem i els donem un bon ús per tal que tinguin una vida més llarga.

Reciclar:

 • Disposem a totes les aules i espais de l’escola de contenidors de paper, orgànic, plàstic i rebuig.
 • Tenim contenidors de piles a les portes de l’escola.

D’altra banda, participem en diferents projectes:

 • L’hort a l’escola: treballat com un eix transversal dins del currículum.
 • Apilo 12: recollida de piles i bateries.
 • Campanya d’alimentació saludable:
 • Realització de tallers a l’escola per part de la Diputació.
 • Campanya de fruita, hortalisses i llet a l’escola.
 • Dimecres “Dia de la fruita”.

Interioritat

L’objectiu prioritari de la interioritat és acompanyar als nostres alumnes a créixer com a persones i a aconseguir un desenvolupament integral on l’àmbit emocional és fonamental.

En l’etapa d’infantil ajudem als nens i a les nenes a conèixer, expressar i controlar les seves emocions i les dels altres, i a tenir consciència d’un mateix tenint en compte les seves fortaleses i acceptant les seves febleses.

Per altra banda, també realitzem dinàmiques de relaxació i respiració per afavorir la convivència entre els infants.

Les Sortides

A l’etapa d’infantil realitzem diferents sortides per descobrir l’entorn que ens envolta. Considerem que són de gran importància per ajudar que l’aprenentatge sigui més actiu, vivencial i engrescador. Especialment en aquesta etapa volem potenciar aspectes fonamentals relacionats amb la seva autonomia i la seva motivació. Cal tenir en compte que les experiències que viuen amb les sortides afavoreixen espais de relació i socialització diferents.

Realitzem visites a la biblioteca del poble, on es fomenta la lectura i l’interès per la literatura en tots els cicles. També es realitzen sortides culturals per l’entorn de Sentmenat, per tal de descobrir indrets del poble, realitzats sempre amb coordinació amb la tècnica d’ensenyament de l’Ajuntament o la junta del Centre Excursionista, que ens faciliten propostes educatives per complementar les excursions. Fem sortides al teatre per gaudir de les arts escèniques i donar a la cultura un paper protagonista en el dia a dia del centre. També realitzem sortides relacionades amb els projectes interdisciplinaris de manera que els nostres nens i nenes tenen la possibilitat d’observar i formar part d’experiències noves relacionades amb el tema que han estat treballant a l’escola.

També realitzem colònies escolars, apostant per aquesta activitat com una eina pedagògica i socialitzadora. Aquestes colònies es realitzen en cases preparades per oferir a l’alumnat diferents temàtiques en contacte amb la natura, amb un aprenentatge vivencial i on es desenvolupin les habilitats i les intel·ligències.

Natació

Fa més de 25 anys que el nostre centre inclou, a l’etapa infantil i al cicle inicial de primària, la natació dins l’horari escolar. Es realitza a la piscina coberta del Centre esportiu Municipal. L’activitat esportiva és un element bàsic per a un estil de vida saludable i la natació és una pràctica especialment beneficiosa. Aporta desenvolupament psicomotor, millora el sistema cardiorespiratori, afavoreix la socialització, és relaxant i antiestressant i, evidentment, aporta als i les alumnes l’eina de supervivència de saber surar i nedar des de ben petits i petites.

Proyectes Interdisciplinars

La nostra escola, a partir de l’etapa infantil, impulsa la realització de projectes interdisciplinaris. Cada projecte és un treball que parteix d’un context i que requereix de l'aplicació de coneixement de diverses àrees. La seva metodologia, a través de l’aprenentatge cooperatiu, impulsa al nostre alumnat a experimentar, observar, parlar i escoltar.

A l’etapa d’infantil es realitza un projecte cada any escolar en el qual interaccionen els tres cursos per tal d’enriquir la participació i la comunicació entre alumnat de diferents edats. Es realitza concretament durant el tercer trimestre. La temàtica engloba les principals àrees de coneixement, tenint en compte, com a punt de partida, temes d’interès del propi alumnat. En aquests projectes és molt important la col·laboració i participació de les famílies.

Per altra banda, des de l’àrea de plàstica ens endinsem en un projecte que ens apropa a la vida i l’obra d’un pintor. Així fomentem la creativitat dels infants amb l’aprenentatge de diferents tècniques i l’ús de materials diversos.

Robòtica

Dins el projecte global de robòtica introduït a la nostra escola, a les etapes d’educació infantil i cicle inicial els robots protagonistes són els “blue-bot”, simpàtiques abelles programables, capaces de memoritzar fins a 40 ordres direccionals.

Són ideals per a desenvolupar el raonament lògic i ajudar a l’alumnat a construir estructures mentals. Els ajuda a ser creatius, metòdics i a desenvolupar el pensament abstracte d’una manera lúdica i motivadora, ingredients essencials per tal d’aprendre jugant, que és el que s’entén com a gamificació.

Tablets

Al nostre centre hem introduït a infantil i cicle inicial de primària, com a metodologia complementària, la utilització de “tablets” a l’aula. Les tauletes són dispositius tàctils interactius, que no necessiten ni teclat físic ni ratolí. Són, per tant, d’ús més intuïtiu i natural, ideal per als més petits i petites. Les “tablets” potencien la motivació i l’atenció, permeten un aprenentatge més personalitzat, aporten més estimulació sensorial i ajuden a l’alumnat a ser més autònoms i creatius.

Taller d Art

La nostra escola, en col.laboració amb l’Ajuntament de Sentmenat i les professionals del Taller d’Art, ofereix a l’alumnat d’Educació Infantil P-5, la possibilitat de treballar l’art d’una manera creativa i fomentant la visió artística a través de diferents tècniques que, per manca d’espai apropiat o per la necessitat de materials específics, es fa a l’aula on s’imparteix el Taller d’Art.

Cada any s’escull una temàtica relacionada amb la Setmana Cultural que es porta a terme a l’escola i a través de tècniques com el fang, l’esgrafiat, la ceràmica, el modelatge i el dibuix artístic es realitzen diferents treballs que posteriorment es mostren en una exposició oberta a les famílies de l’escola.

Considerem l’educació artística com una eina que permet a l’alumnat expressar la seva creativitat, imaginació, coneixement d’ells mateixos, expressió del món interior i sobretot beneficiar el desenvolupament infantil i el seu procés d’aprenentatge.

Tallers d´Hàbits Saludables

L’escola promociona els hàbits saludables entre el nostre alumnat a través de tallers ofertats per l’àrea de Salut de la Diputació de Barcelona. A través de diferents activitats que realitzen l’alumnat des de P-5 fins a 6è de primària, volem fomentar l’adopció d’estils de vida saludable, impulsant la salut individual i col.lectiva.

Els tallers per l’alumnat de P-5 fomenten el prendre fruita cada dia. Els tallers per a Cicle Inicial van dirigits a conèixer la importància de l’esmorzar com a primer àpat del dia i saber quins són els aliments que ens proporcionen energia. A Cicle Mitjà aprenen a menjar bé per sentir-se bé amb el seu propi cos i a Cicle Superior s’intenta que l’alumnat sapiga com fer un esmorzar complet i saludable.