CASALET

L’AMPA del centre organitza, en col.laboració amb la Direcció de l’escola i una empresa de lleure, un casal d’acollida pels dies de festa de lliure disposició que té marcats l’escola, fomentant la conciliació de la vida laboral i familiar. Aquesta activitat està destinada a tot l’alumnat des d’infantil a primària, en horaris adequats a la jornada festiva.