ANGLÈS

General

Dins la societat globalitzada en què vivim, l’escola considera que l’aprenentatge d’una llengua estrangera és cabdal per afrontar els reptes que vagin sorgint a la vida dels alumnes dins la societat. És per això que des de l’escola es pretén fomentar l’aprenentatge de la llengua anglesa amb l’objectiu de normalitzar l’ús diari d’aquesta.

Seguint aquesta premisa, l’escola organitza aquest aprenentatge en següents àmbits:

 Anglès a l’etapa d’educació infantil

A la nostra escola, considerem essencial el contacte amb la llengua anglesa des de les primeres etapes escolars. La intenció és que l’alumne gaudeixi aprenent aquesta llengua i desperti el seu interès per la futura adquisició de l’anglès. És per això, que a l’educació infantil incloem la llengua anglesa des de l’escola bressol a través de jocs, cançons, danses, rutines… Buscant una continuïtat, a partir de P3 s’inclou l’anglès dins de l’horari escolar.

Anglès a l’etapa d’educació primària

A banda de continuar amb l’aprenentatge de la llengua anglesa, en aquesta etapa educativa també s’inicien aquests projectes:

  • Metodologia AICLE: Science

Dintre del pla estratègic Somiem el futur 2024, considerem la llengua anglesa com un dels eixos principals del nostre projecte educatiu. Seguint aquest pla i a través de la metodologia AICLE, a l’etapa d’educació primària augmentem les hores d’anglès del nostre horari escolar a través de l’assignatura Science, on treballem continguts de la matèria de coneixement del medi utilitzant l’anglès com a llengua vehicular. D’aquesta manera, a la vegada que assoleixen els continguts propis de l’àrea de medi, també van millorant la seva competència en llengua anglesa.

  • Speaking

Des de l’escola, creiem en la importància del llenguatge oral com a element socialitzador i bàsic en l’aprenentatge de la llengua anglesa. Hi ha alguna manera millor d’aprendre un idioma que utilitzant-lo? És per aquest motiu que dins de l’horari escolar hem inclòs l’activitat de Speaking, per oferir un espai a l’alumnat on poder utilitzar l’anglès en grups reduïts a través de jocs, interaccions a través del diàleg, simulacions de situacions reals i quotidianes…

Celebracions de festes tradicionals angleses

Considerant que l’aprenentatge d’una llengua no només inclou l’adquisició de la mateixa, sinó també aspectes culturals, celebrem algunes festes tradicionals de països de parla anglesa i dediquem una setmana a conèixer i aprendre en profunditat tradicions, personatges i costums d’aquests països.