projectes 7

PROJECTES INTERDISCIPLINARIS

La nostra escola impulsa la realització de projectes interdisciplinaris. Cada projecte és un treball que parteix d’un context i que requereix de l'aplicació de coneixement de diverses àrees. La seva metodologia, a través de l’aprenentatge cooperatiu, facilita l’adquisició de competències bàsiques, ja que es prioritza la construcció del propi coneixement, incentiva els processos d’investigació i facilita la comunicació i el diàleg.

A l’etapa d’infantil, es realitza un projecte cada any escolar, en el qual interaccionen els tres cursos per tal d’enriquir la participació i la comunicació entre alumnat de diferents edats. Es realitza concretament durant el tercer trimestre. La temàtica engloba les principals àrees de coneixement.

A l’etapa de primària, els projectes es realitzen per cicles, de manera que hi ha un intercanvi d’alumnat de diferents cursos que enriqueix la participació, comunicació i aprenentatge entre iguals.

L’etapa de Cicle Inicial realitza dos projectes al llarg del curs relacionats amb l’àrea de medi i plàstica. Els projectes tenen una estructura cooperativa, procurant la interdependència i la responsabilitat individual, proporcionant rols als alumnes.

L’etapa de Cicle Mitjà realitza dos projectes al llarg del curs i un dedicat a artistes dins l’àrea de plàstica. L’alumnat s’implica en l’elecció del tema d’estudi, formant-se en aspectes que són del seu interès.

L’etapa de Cicle Superior realitza de dos a tres projectes al llarg del curs. Un d’aquests projectes es realitza dins l’àrea d’Escola Sostenible, ja que consisteix en fer un hort des de l’inici i veure’n la seva evolució, fomentant els productes de proximitat i la importància de cuidar del nostre medi. El projecte permet als alumnes assolir i aplicar coneixements, habilitats i valors de forma integrada, relacionant els diferents continguts i àrees del coneixement.