ACOLLIDA MATINAL

L’escola ofereix per al l seu alumnat des de P-3 fins a 6è de primària un servei d’acollida matinal, amb horari de 8h a 9h del matí, per tal d’afavorir la conciliació laboral i familiar.