PIANO / VIOLÍ

Activitats adreçades a l’alumnat d’infantil i primària per tal de familiaritzar-se amb el llenguatge musical (solfeig), aprendre a llegir i a interpretar-lo, així com la iniciació a la pràctica amb aquests instruments musicals. Aquesta activitat s’ofereix a la franja de 13 a 15h.