BLOGS

 

A partir del curs 2015-16, el cicle inicial compte amb un blog propi on pares i professors expressen les  seves opinions. En aquest espai es pengen totes les activitats realitzades pels alumnes i es reben comentaris sobre les mateixes o sobre aquells apartats que convé millorar o actualitzar. Està pendent de cara als propers cursos que cada etapa tingui el seu blog , ja que considerem que són una bona eina de comunicació entre les famílies i l’escola.

 

 

ENLLAÇOS:

 Ciclo inicial
Ciclo superior