lectura_1

PADRINS DE LECTURA

Com tots sabem, a través de la lectura s’adquireixen nous coneixements, s’augmenta el nostre vocabulari i com no, es desperta la imaginació.

Després de veure i avaluar quin era l’interès per la lectura del nostre alumnat i sempre per a intentar despertar el gust per la mateixa, des de fa dos cursos tenim l’activitat de padrins de lectura.

Aquesta consisteix en que un alumne de 5è o 6è, es fa padrí d’un alumne de cicle inicial de 1r o 2n., durant un període de ½ hora quinzenal en un espai individual per a cada padrí i el seu fillol llegiran llibres que després comentaran entre els dos.

L’activitat és molt positiva ja que un costat involucra als més grans donant-los una responsabilitat sobre els més petits i aquests es senten recolzats pels seus companys. No solament s’han creat vincles d’unió entre els dos cicles, sino que l’objectiu que es pretenia de fomentar la lectura s’ha aconseguit.