primaria_1
primaria_6
primaria_2
primaria_3
primaria_4
primaria_5

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

L’educació primària, és l’etapa que comprèn el període entre els sis i els dotze ans. L’objectiu principal d’aquesta etapa és el de facilitar als alumnes una educació que els permeti consolidar el seu desenvolupament personal i adquirir aquelles habilitats culturals bàsiques relatives a l’expressió i a la comprensió oral, a la lectura, a l’escriptura i al càlcul.

Proporcionem estratègies que els capacitin per a desenvolupar habilitats socials, hàbits de treball i d’estudi, així com també les diferents capacitats artístiques.

Tot això des del punt de vista de la diversitat de l’alumnat, centrant-nos igual que en l’etapa d’educació infantil en una atenció personalitzada i individualitzada , facilitant aquells mecanismes de reforç i ampliació en cada cas particular.

Taller d’art

A través d’una iniciativa proposada per l’Ajuntament, cada curs, d’acord amb el tema a realitzar en la setmana cultural del centre, una llicenciada en Belles Arts, imparteix classes en tots els nivells de primària per a desenvolupar activitats artístiques que en el centre no poden dur-se a terme, bé per manca d’espais apropiats o bé per necessitat de materials específics. Aquest curs s’ha treballat el turisme sostenible des de diferents perspectives, s’han dissenyat i realitzat treballs utilitzant diferents tècniques

En aquesta activitat el que es pretén aconseguir és el fomentar la creativitat i l’expressió artística de l’alumnat.

Padrins de lectura

Com tots sabem, a través de la lectura s’assoleixen nous coneixements, s’augmenta el nostre vocabulari i com no, es desperta la imaginació.

Després de veure i avaluar quin era l’interès per la lectura del nostre alumnat i sempre per a intentar despertar el gust per la mateixa, des de fa dos cursos tenim l’activitat de padrins de lectura.

Aquesta consisteix en que un alumne de 5è o 6è, es fa padrí d’un alumne de cicle inicial de 1r o 2n., durant un període de ½ hora quinzenal, en un espai individual per a cada padrí i el seu fillol, llegiran llibres que després comentaran entre els dos.

L’activitat és molt positiva ja que un costat involucra als més grans donant-los una responsabilitat sobre els més petits i aquests es senten recolzats pels seus companys. No solament s’han creat vincles d’unió entre els dos cicles, sino que l’objectiu que es pretenia de fomentar la lectura s’ha aconseguit.

Interioritat

Aquesta paraula com tots sabem fa referència a allò més profund de l’ésser humà. Per tant ens vol ensenyar a que entenem la vida i tot allò que ens envolta des del nostre interior.

Per a poder arribar a aquest estat, s’ha de tenir experiència en el silenci, la reflexió, saber utilitzar la imaginació, etc...

Dins del marc de la comprensió educativa de la Teoria de les intel.ligències múltiples de Gardner, la classe d’interioritat dóna resposta a l’educació de la intel.ligència existencial o transcendent.

Per això, mitjançant sessions setmanals es treballaran amb els alumnes els següents continguts:

- Creativitat

- Expressió simbòlica

- Consciència corporal

- Reconeixement de les emocions

- Creixement espiritual

Educació Vial

Els alumnes dels cursos de 2n, 4t i 6è de primària reben una sèrie de classes d’educació vial que tenen com a objectiu principal el d’ensenyar-los a com comportar-se quan han de realitzar desplaçaments tan a peu com amb algun tipus de vehicle.

Els alumnes de 2n. visiten les instal.lacions d’una empresa que posseeix un laboratori d’investigació de sinistres. En aquesta sortida poden comprovar els efectes produïts per un accident de trànsit , ja que l’esmentada empresa disposa d’un simulador d’accidents.

Els alumnes de 4t. Curs, reben classes d’educació vial per part de la policia municipal i els alumnes de 6è. a part de les classes d’educació vial, realitzen un circuit en bicicleta en un pavelló municipal i finalitzen aquestes activitats amb una bicicletada pels entorns de Sentmenat per a posar en pràctica els coneixements apresos.

Blogs

A partir del curs 2015-16, els cicles inicial i superior compten amb un blog propi on pares i professors expressen les seves opinions. En aquests espais es pengen totes les activitats realitzades pels alumnes i es reben comentaris sobre les mateixes o sobre aquells apartats que convé millorar o actualitzar. Està pendent de cara als propers cursos que cada etapa tingui el seu blog , ja que considerem que són una bona eina de comunicació entre les famílies i l’escola.

El nostre centre des del curs 15-16, disposa de pissarres digitals a totes les aules d’educació primària i a l’aula d’informàtica.

Per a nosaltres ha suposat un gran pas tant a nivell tecnològic com a nivell pedagògic, ja que a més, aquest fet ha coincidit amb la introducció per part de les editorials, de continguts digitals i interactius Gràcies a la seva instal.lació, podem accedir al llibre digital i a tots els continguts i recursos que aquest disposa a la xarxa. De cara al proper curs es dotaran de pissarres als dos nivells d’educació infantil que encara falten per equipar i d’aquesta manera es donarà per finalitzada una de les fases de digitalització de l’escola. El centre compta amb una xarxa wifi en totes les instal.lacions i a més a més disposa d’un aula d’informàtica on tots els ordinadors estan connectats a la xarxa tant per cable com per wifi.