identidad

IDENTITAT

Tenint en compte a l’alumne, al món i la cultura on viu i mirant sempre cap al futur, desitgem que la línia pedagògica del nostre centre tingui les característiques següents:

 • Proposem una educació personalitzada, partint de la situació real dels alumnes, acollint-los i acompanyant-los, per a que descobreixin les seves aptituds, limitacions i que aprenguin a desenvolupar les seves capacitats pròpies.
 • Potenciem la solidaritat amb l’entorn, respectant i cercant el bé comú.
 • Optem per una educació en valors, per a que l’alumne descobreixi i treballi aquells que aniran configurant la seva pròpia personalitat. L’ajudarem per a que no aprengui sols a pensar i a fer, sino sobretot, a ser i compartir.
 • Fomentarem el desenvolupament intel.lectual, potenciant la recerca de la veritat i de la capacitat d’observar, comprendre, analitzar, sintetitzar i avaluar. Afavorirem la reflexió i el silenci.
 • Eduquem la capacitat d’expressió i la creativitat, ajudant als alumnes a que prenguin consciència i a que valorin el seu propi cos com a vehicle d’expressió.
 • Promovem la integració de la sexualitat, l’afectivitat i les forces interiors positives que abasteixen a tota la persona. Eduquem en la sensibilitat per a captar la bellesa, gaudir-la i recrear-la.
 • Incorporem la tecnologia al servei de l’educació, com a element de l’acció educativa amb aquests criteris:

- Capacitem a l’alumne per a la comprensió i ús de noves maneres de comunicació.

- L’ajudem a desenvolupar les seves capacitats i habilitats bàsiques.

- L’ajudem a mantenir una actitud crítica i constructiva davant el coneixement, l´ús i la defensa dels mitjans tecnològics.

 • Projectem l’educació més enllà de l’aula i de l’horari escolar. Per això:

- Fomentem activitats extraescolar que afavoreixin l’educació en el temps de lleure i que despertin interessos i aficions.

- Oferim una resposta a les inquietuds culturals, socials, religioses dels alumnes i dels seus pares.

- Col.laborem en les activitats que promouen altres institucions educatives i religioses.

 • Adoptem una metodologia activa, oberta i flexible que estimuli l’interès i la motivació com a condicions que afavoreixin l’aprenentatge i que els ajudin a sentir-se a gust amb els treballs que realitzaran.
 • Busquem que el tracte amb els alumnes es realitzi amb esperit de servei, senzillesa, cordialitat, en un clima de diàleg escolar sincer, exercitant una autoritat nascuda de la competència i la generositat de l’esforç.
 • Potenciem la col.laboració responsable i la solidaritat amb aquells valors que tornen a la nostra societat més justa, més humana, evitant la competència en el camp intel.lectual, manual i esportiu.
 • Desenvolupem la dimensió cristiana de l’educació , per això:

- Proposem una síntesi entre fe, cultura i vida

- Eduquem en valors i actituds des de la perspectiva evangèlica.