SETMANA BLANCA

 

Aquest curs 2016-17 s’ha realitzat, en col.laboració amb els nostres germans i veïns de l’escola Sagrada família de Santa Perpètua, una sortida de tres dies a l’estació d’esquí de la Molina. En aquest cas la sortida també s’ha oferit als alumnes de cicle inicial. Ells han estat dos dies. Els altres cicles tres. L’objectiu torna a ser fomentar la convivència fora de l’entorn escolar, a més ampliada en aquest cas amb alumnes d’una altra escola de la nostra congregació. I si es tenint com a centre d’interès practicar un esport molt millor.